Неділя, 11.04.2021, 19:45
Вітаю Вас Гість | RSS

Польська мова

Календарно-тематичне планування уроків польської мови у 9 класі

Календарно-тематичне планування

уроків польської мови у 9 класі
(п’ятий рік навчання, 2 година на тиждень, І семеcтр)

за програмою М. Р. Мацькович, Л. Д. Бугера, Л. А. Пришляк

на 2017– 2018  н. р.

(За підручником  Біленька-Свистович Л.В., Ковалевський Є., Ярмолюк М. О. «Польська мова. 9 клас» (5-й рік навчання),  

лексичний словник M. Szelc-Mays «Nowe słowa – stare rzeczy», M. Szelc-Mays, E. Rybicka «Słowa i  słowka»)

№   Дата

Очікува

ні резуль

тати

Тематика ситуативного спілкування Інтегровані змістові лінії Мовний інвентар Види мовленнєвої діяльності Домашнє завдання
        Екологічна безпека та сталий розвиток Громадянська відповідальність Здоров’я і безпека Підприємливість  та фінансова грамотність Лексика Граматика Сприймання на слух Зорове сприймання Усне продукування      та взаємодія Писемне продукування           та взаємодія  
  Урок 1. Zdrowo w Krakowie
1  04.09  Вміє виражати свої думки по темі . Здоров’я – це наш скарб. Дискутує довкола питань екології життя та здоров’я людини.   Знає, що здоров’я – цінний дар і його треба берегти.   Лексичний словник Дієслово як частина мови. Доконаний та недоконаний вид дієслів. Часові форми. Вірш Яна Кохановського «На здоров’я». ст. 5. Впр.1, 3 ст. 5-6. Впр. 2 ст. 2. Впр. 4 ст. 6.
2  07.09   Вміє виразно читати вірші і висловлювати свою думку по темі. Ян Кохановський. Література доби Ренесансу.   Знає норми етикету і основні правила поведінки, дотримується їх у повсякденному житті.     Лексичний словник. Дієслово як частина мови. Доконаний та недоконаний вид дієслів. Часові форми. Текст «Польська література доби Ренесанс». Фрашка, Трен, поач. Впр. 6, 9 ст. 6-8. Впр. 6 ст. 7. Впр. 5, 7 ст. 6-7. Впр. 10 ст. 11. Впр. 8, 11 ст. 7-8.
3  11.09    Знає слова по темі.Вміє складати діалоги. У лікаря.     Обговорює шляхи профілактики захворювань.   Лексичний словник Скорочення слів у польській мові. Впр. 21, 22 ст. 12 Впр. 14 ст. 9. Впр. 18, 17 ст. 11. Впр. 25 ст. 13. Впр. 26 ст. 14.
4  14.09   Вміє виражати свої судження по темі. Усні висловлювання учнів на тему «Як сучасні учні дбають про своє здоров’я».     Знає основні засади здорового способу життя    Лексичний словник Скорочення слів у польській мові. Впр. 27 ст. 14 Впр. 32 ст. 16. Впр. 33 ст. 17. Впр. 33 ст. 17. Впр. 29, 31 ст. 15-16.
5  18.09   Знає члени речення і вміє робити синтаксичний розбір речень. Робота з текстом (ст. 21).   Розуміє необхідність збереження архітектурних пам’яток, усвідомлює себе громадянином держави.     Лексичний словник Головні та другорядні члени речення. Впр. 40 ст. 21. Впр. 40 ст. 21. Впр. 42 ст. 23. Впр. 44 ст. 23 Впр. 41, 45 ст. 22-23.
6  21.09  Вміє складати розповіді Складання письмової розповіді «Яким є мій стиль життя…».   Знає хто такі споживачі, розуміє як протистояти шкідливим звичкам тощо. Дає поради щодо правил поведінки під час епідемії.   Лексичний словник Головні та другорядні члени речення. Впр. 38 ст. 20. Впр. 38 ст. 20. Впр. 38 ст. 20. Впр. 37 ст. 20. Впр. 39 ст. 21.
Урок 2. Nowa szkoła, nowa wiedza. Liceum – to też szkoła.
7  25.09   Читає і перекладає текст.Відмінює за відмінками іменники середнього роду. Робота з текстом «Ліцей – це також школа» (ст. 25).   Розуміє значимість навчання, намагається відповідати усім характеристикам сучасного учня. Впорядковує власний робочий день з дотриманням здорового способу життя.   Лексичний словник. Відмінювання іменників середнього роду в однині та множині. Текст ст. 25. Впр. 10 ст. 29. Впр. 1 ст. 27. Впр. 2 ст. 27. Впр. 7, 8 ст. 28.
8  28.09   Вміє складати питання до тексту і відповідати на них. Робота з текстом «Ліцей – це також школа» (ст. 25). Обговорює участь у шкільних екологічних заходах. Усвідомлює необхідність результативного навчання у школі. Впорядковує власний робочий день з дотриманням здорового способу життя.   Лексичний словник. Відмінювання іменників середнього роду в однині та множині. Текст ст. 25. Впр. 10 ст. 29. Впр. 11 ст. 29. Впр. 2 ст. 27. Впр. 9, 12 ст. 29, 30.
9  2.10   Вміє утворювати наказовий спосіб дієслів. Ігнасу Красіцкі. Поняття байка у польській літературі. Література доби Просвітництва.   Обговорює розмаїття літературної спадщини.   Вміє визначати споживчу цінність товарів і послуг;  усвідомлює себе як споживача. Лексичний словник. Вживання та написання частки не у польській мові.  Наказовий спосіб дієслів. Текст ст. 32. Впр. 15, 21 ст. 31, 34. Впр. 14 ст. 30 Впр. 17, 18 ст. 31-32. Впр. 19 ст. 32.
10  5.10   Вміє розрізняти способи дієслів. Моя батьківщина – це мій дім (на основі впр. 26 ст. 35).   Формує свою громадянську позицію.     Лексичний словник. Написання частки би з дієсловами разом та окремо. Впр. 26 ст. 35. Впр. 27, 30 ст. 36, 37. Впр. 28, 29 ст. 37. Впр. 33-35 ст. 38-39. Впр. 32 ст. 38.
11  9.10   Вміє розповідати про свій рідний край. Знає часи дієслів. Складання усної розповіді про свій рідний край.   Поважає свої звичаї та традиції, знає свою історію.     Лексичний словник. Дієслово як частина мови. Часові форми дієслів. Впр. 39 ст. 41. Впр. 39 ст. 41. Впр. 37, 38 ст. 40-41. Впр. 36 ст. 40. Закінчити розповідь про свій рідний край.
12  12.10   Удосконалює вміння усного мовлення. Освічена молодь – основа міцної держави.   Усвідомлює себе часткою національної (етнічної) спільноти. Повідомляє про перспективи свого професійного вибору.   Проявляє обізнаність і своє ставлення до фінансових можливостей сучасних професій. Лексичний словник. Синтаксис. Типи речень. Впр. 5 ст. 28.   Впр. 10, 11 ст. 29. Впр. 11 ст. 29. Впр. 7 ст. 28. Впр. 6 ст. 28.  
13  19.10    Висловлює власну думку,чому варто вивчати іноземні мови. Чому я вивчаю іноземні мови?   Розуміє важливість взаємодії інтересів етносів, народностей у процесі економічного, політичного, соціального й духовного життя.     Лексичний словник. Синтаксис. Типи речень. Текст ст. 25. Текст ст. 25. Впр. 12 ст. 30. Впр. 12 ст. 30. Впр. 7 ст. 28.
14  30.10   Оперує новими словами по темі. Знання – запорука життєвого успіху (вибір майбутньої професії).   Проектує власну професійну діяльність відповідно до своїх схильностей і потреб суспільства.   Знає і розуміє необхідність відповідати сучаснимвимогам ринку праці. Лексичний словник. Синтаксис. Типи речень. Текст ст. 25. Текст ст. 25. Впр. 42 ст. 42 Впр. 43 ст. 43. Повторити вивчені теми.
15  2.11   Контрольна робота №1         Тестові завдання за мовними темами, списування тексту.  
Урок 3. Czym jest Natura 2000?
16  6.11   Складає власні висловлювання по темі. Я і природа (робота з текстом ст. 44). Проектує власні повсякденні дії на захист довкілля та збереження ресурсів. Пропонує заходи щодо покращення екологічної ситуації.     Лексичний словник. Відмінювання іменника чоловічого роду в однині та множині. Текст ст. 44. Текст ст. 44. Впр. 1 ст 45. Впр. 9 ст. 49. Впр. 3-4 ст. 46-47.
17  9.11   Вміє відмінювати іменники чоловічого роду. Спілкування однолітків (телефон, Інтернет, живе спілкування).   Демонструє розуміння цінності культурного розмаїття та потреби жити разом у мирі.     Лексичний словник. Відмінювання іменника чоловічого роду в однині та множині. Впр. 5 ст. 47. Впр. 5 ст. 47. Впр. 2 ст. 46 Впр. 10 ст. 49 Впр. 11-12 ст. 50.
18  13.11   Порівнює ландшафти Польщі та України. Природні ландшафти Польщі та України. Складає перелік місць для еко- туризму у своєму регіоні. Обговорює громадянську позицію та власні погляди на різноманітні соціальні проблеми своєї країни та світового простору     Лексичний словник. Відмінювання іменника чоловічого роду в однині та множині. Впр. 13 ст. 51. Впр 16, 17 ст. 53 Впр. 14 ст. 52. Впр. 15 ст. 52 Впр. 19 ст. 54.
19  16.11   Знає про Адама Міцкевича.Відмінюнює іменники жіночого роду в однині та множині. Адам Міцкєвіч – представник доби Романтизму у польській літературі. Поняття балада.   Обговорює розмаїття літературної спадщини.     Лексичний словник. Відмінювання іменника жіночого роду в однині та множині. Впр. 26 ст. 56. Впр. 34 ст. 60. Впр. 27 ст. 58. Впр. 37 ст. 61. Впр. 28 ст. 58, впр. 31 ст. 59.
20  20.11   Вміє працювати над текстом літературного твору. Робота з текстом «Лілії» Розглядає природу як цілісну систему . Обговорює розмаїття літературної спадщини.     Лексичний словник. Відмінювання іменника жіночого роду в однині та множині. Впр. 22 ст. 55. Впр. 25 ст. 55. Впр. 21 ст. 54. Впр. 23 ст. 55. Впр. 24 ст. 55.
21  23.11   Співпраця Польщі та України у сфері освіти та культури.   Пояснює правила поведінки у закладах культури. Критично оцінює вплив деструктивних молодіжних рухів на життя однолітків   Лексичний словник. Відмінювання іменника жіночого роду в однині та множині. Синтаксис. Складносурядні речення. Впр. 43 ст. 63. Впр. 43 ст. 63 Впр. 44 ст. 64. Впр. 42 ст. 63. Впр. 45 ст. 64.
22  27.11    Висловлює власну думку по темі Співпраця Польщі та України у сфері освіти та культури.   Пояснює правила поведінки у закладах культури. Обговорює позитивні та негативні наслідки від певних винаходів. Обговорює свою роль у сучасному технологічному середовищі. Лексичний словник. Відмінювання іменників середнього роду в однині та множині. Синтаксис. Складносурядні речення. Впр. 47 ст. 67. Впр. 45 ст. 64. Впр. 46 ст. 67. Впр. 49 ст. 67, впр. 54-55 ст. 70-71 Впр. 48 ст. 67.
Урок 4. Polska dobrze zorganizowana.
23  30.11   Читає і перекладає текст. Робота з текстом «Польща – добре організована» ст. 72.   Порівнює типові для різних культур вербальні та невербальні норми поведінки.     Лексичний словник. Правила написання заяви у польській мові. Текст ст. 72. Текст ст. 72. Впр. 1 ст. 74. Впр. 16 ст. 82. Впр. 19 ст. 83.
24  4.12   Вміє відмінювати числівники. Робота з текстом «Польща – добре організована» ст. 72.   Розпитує про правила поведінки в різних європейських країнах.     Лексичний словник. Відмінювання числівників у польській мові. Текст ст. 72. Текст ст. 72. Впр. 21 ст. 85. Впр. 20 ст. 84. Впр. 23 ст. 85.
25  7.12  Знає про політичнний устрій Польщі та України. Політичний устрій Польщі та України.   Обговорює громадянську позицію та власні погляди на різноманітні соціальні проблеми своєї країни та світового простору     Лексичний словник. Відмінювання числівників у польській мові. Впр. 3 ст. 75. Впр. 4 ст. 76. Впр. 3 ст. 75, впр. 4 ст. 76. Впр. 5 ст. 77,  впр. 22 ст. 85. Впр. 29 ст. 88.
26  11.12   Знає області Польщі та України. Адміністративні карти Польщі та України.   Обговорює громадянську позицію та власні погляди на різноманітні соціальні проблеми своєї країни та світового простору     Лексичний словник. Відмінювання числівників у польській мові. Впр. 8, 9 ст. 78-79. Впр. 8, 9 ст. 78-79. Впр. 10 ст. 80. Впр. 8, 9 ст. 78-79. Впр. 30 ст. 88.
27  14.12  Обговорює творчість відомої поетеси. Марія Конопніцька. Період Реалізму у польській літературі.   Обговорює розмаїття літературної спадщини.     Лексичний словник. Синтаксис. Складнопідрядні речення. Розділові знаки у складнопідрядному реченні. Текст «Перед судом» ст. 215. Впр. 24 ст. 86. Побудуй хронологічну таблицю життя і творчості Марії Конопніцької. Побудуй хронологічну таблицю життя і творчості Марії Конопніцької Впр. 41 ст. 93
28  18.12  Вміє розтавляти розділові знаки у складнопідрядному реченні. Творчість Марії Конопніцької («Перед судом»).   Обговорює розмаїття літературної спадщини.     Лексичний словник. Синтаксис. Складнопідрядні речення. Розділові знаки у складнопідрядному реченні. Текст «Перед судом» ст. 215. Впр. 25 ст. 87. Впр. 26 ст. 87. Впр. 28 ст. 87. Впр. 42 ст. 94.
29  21.12  Читає і перекладає текст. Робота з текстом «Учні в сеймі» (впр. 43 ст. 94).   Демонструє розуміння цінності культурного розмаїття та потреби жити разом у мирі.     Лексичний словник. Повторення вивченого матеріалу. Впр. 43 ст. 94. Впр. 44 ст. 95. Впр. 44 ст. 95. Впр. 45 ст. 95. Впр. 46-49 ст. 96-97.
30  25.12   Контрольна робота №2.         Тестові завдання за мовними темами, списування тексту.  
31  28.12  Читає і перекладає  і обговорює текст. Читання, обговорення прослуханого. Поділ тексту на смислові частини.         Лексичний словник. Повторення вивченого матеріалу. Слухання фрагментів тексту Станіслава Виспянського «Весілля» ст. 231. Читання вголос за ролями. Поділ тексту на смислом частини, аналіз тексту. Характеристика головних героїв твору. Написати коротке висловлювання на тему «Весілля» мене вразило...».
32  29.12   Повторення вивченого матеріалу.                      
Меню сайту
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Архів записів
Наше опитування
ВАМ ПОДОБАЄТЬСЯ ПОЛЬСЬКА МОВА?
Всього відповідей: 123
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0